Volání Webové služby (Webservice) v PL/SQL pomocí UTL_HTTP

Dnes si ukážeme, jak získat data z Webové služby (WebService) přímo v PL/SQL, jak jsem sliboval v předchozím článku. [English version – Calling Web Services in PL/SQL using UTL_HTTP package] K tomuto účelu potřebujete: Nástroj pro vývoj/testování webových služeb. Použijeme balíček SoapUI Prostředí SQL*Plus. Pro naše testy bude plně vyhovovat. Vytvoření testovací webové služby Vytvoříme…

Balíky UTL_HTTP, UTL_RAW a jejich využití pro metodu HTTP GET

Z databáze Oracle je možné pomocí balíku UTL_HTTP a UTL_RAW zasílat/přijímat dotazy z webového serveru. Na malé ukázce demonstruji jak tyto balíky použít. (V příkladu používám balík UTL_RAW z toho důvodu, že u některých webových serverů, možná i v kombinaci s verzí Oracle databáze, generuje funkce READ_TEXT Oracle EXCEPTION, občas se podaří dokonce vygenerovat coredump)….