SQL*Plus a historie příkazů v Linuxu pomocí rlwrap

SQL*Plus sám o sobě nemá implementovánu historii procházení mezi jednotlivými příkazy (výjimkou je poslední vykonaný příkaz, ten lze opětovně vyvolat pomocí „r“+Enter). V operačním systému Windows lze toto celkem dobře provést přes funkční klávesu F7, jak ukazuje následující obrázek. Elegantně lze listovat v historii vykonávaných příkazů. [English version – SQL*Plus and command history in Linux…

Jak rekurzivně rekompilovat invalidní objekty

Na rekompilování invalidních objektů v Oracle databázi jistě existuje  na internetu spousta skriptů. Přesto jsem se rozhodl napsat vlastní balík (package), která umí navíc z rekompilování vynechat objekty, které jsou v tu chvíli nežádoucí, nebo se u nich kompilace na dlouhou dobu „zasekne“  (mám tím na mysli například objekty, které obsahují propojení do vzdálené databáze…