Volání Webové služby (Webservice) v PL/SQL pomocí UTL_HTTP

Dnes si ukážeme, jak získat data z Webové služby (WebService) přímo v PL/SQL, jak jsem sliboval v předchozím článku. [English version – Calling Web Services in PL/SQL using UTL_HTTP package] K tomuto účelu potřebujete: Nástroj pro vývoj/testování webových služeb. Použijeme balíček SoapUI Prostředí SQL*Plus. Pro naše testy bude plně vyhovovat. Vytvoření testovací webové služby Vytvoříme…