Jak na zpracování XML s vícenásobnými uzly (XMLSequence v Oracle)

XML, které obsahuje vícenásobné uzly (tzv. multiple nodes) je nutné v Oracle databázi zpracovat funkcí XMLSequence. Ukážeme si její použití ve třech verzích. Nejprve s XML bez namespace, potom s nadefinovaným namespace a nakonec použití přímo v SQL výrazu. Co je to XML, případně namespace se dozvíte např. na W3Schools. [English version of the article…